Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Выставка "Образование и карьера 2019"
Голосование
Чем, на ваш взгляд, определяется успешность школы?
Всего 21 человек
Голосование
Какой вид отдыха ты предпочитаешь летом?
Всего 22 человека
Голосование
Оцените школьный сайт.
Всего 102 человека
Голосование
Нужен ли на школьном сайте форум?
Всего 85 человек

Список литературы для чтения летом

Дата: 26 мая 2017 в 08:54, Обновлено 5 июня 2018 в 14:37

Спіс твораў, рэкамендаваных для чытання летам

Спісак літаратуры на лета 4 клас

Беларуская літаратура:

 1. Вершы Н. Гілевіча,  А. Вольскага, П. Марціновіча, М Танка, Я Коласа, П. Броўкі.
 2. К. Тарасаў. Памяць пра легенды
 3. Б. Сачанка. Хлеб
 4. А. Пальчэўскі. Акрайчык хлеба
 5. С. Грахоўскі. Знаходка
 6. М. Лужанін. Добры хлопец Дзік.
 7. П. Місько. Прыгоды Бульбобаў
 8. А. Марціновіч. Златавуст з Турава
 9. Я. Маўр. Палескія рабінзоны. Слёзы Тубі. Чалавек ідзе.
 10. З. Бяспалы. Лясныя хітруны
 11. І. Навуменка. Хатняе зайчанё.
 12. Ніколі не забудзем
 13. І. Сяркоў. Мы з Санькам у тыле ворага.

Русская литература:

 1. Русские народные сказки: "Сивка-Бурка", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Василиса Прекрасная", "  "Сказка о молодильных яблоках и живой воде" 
 2. Былины: "Добрыня Никитич", "Добрыня и Змей", "Илья Муромец и Соловей Разбойник" 
 3. Русские литературные сказки: Аксаков С. "Аленький цветочек", Волков А. "Волшебник Изумрудного города" , Маршак С. "Двенадцать месяцев" ,Паустовский К. "Растрепанный воробей" 
 4. Зарубежные литературные сказки: 
 • Андерсен Г.-Х. Сказки 
 • Перро Ш. "Мальчик-с-пальчик"   

5.Рассказы:  Толстой Л. "Акула", "Прыжок", "Лев и собачка" 

Рассказы о природе: М.Пришвин, И.Соколов-Микитов, Б.Житков, В.Бианки, В.Дуров, В.Астафьев 

 1. Поэзия:  А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Некрасов, Ф.Тютчев, А.Фет, А.Плещеев, А.Толстой, К.Бальмонт, И. Бунин, С.Черный, А.Блок, С.Есенин, С.Михалков, Е.Благинина. 

Детские энциклопедии 

Спіс літаратуры для пазакласнага чытання

(3 клас)

1. Э.Агняцвет. «Грамацеі», «Параска і падказка», «Свята кнігі», «Зямля з блакітнымі вачамі».. «Рэчка, рэчанька». «Ледзянцы».

2. Л.Арабей. «Мікіткаў сон».

3. А.Асіпенка. «Прыгожая лісіца».

4. Г. Аўласенка. «Хто як зімуе». «Як мухаморы вайну пачыналі».

5. А. Бадак. «Маленькі чалавек у вялікім свеце». Беларуская народная казка «Жаронцы».

6. М. Багдановіч. «Восень».

7. Д. Бічэль. «Белая Русь».

8. А. Бутэвіч. «Прыгоды лісціка-карунчыка».

9. Я. Бяганская. «Цяжкая задача».

10. З. Бядуля. «Скарб».

11. А. Васілевіч. «Пажар», «Калінавая рукавічка».

12. Г. Васілеўская. «Як кот грыбы збіраў». Легенды «Адкуль зязюля ўзялася», «Адкуль узяўся мядзведзь».

13. А. Вольскі. «Непералётны вырай», «Роднае слова», «Беларусь — мая Радзіма».«У верасні».«Беларускае мора».«Свой заяц у лесе».«Лёс Дункана» («Хтотакі Дункан?», «Сіротка», «Гуль- ні на двары», «Сутычка з грозным веліканам»), «Чомга. У ляс- ніцтве. На лясным возеры. Дзіўная птушка».«Калядкі».

14. У. Вітка. «Лістапад».

15. М. Даніленка. «Журка».. «Ключы бабулі Зімы», «Зімовая азбука».

16. Дзеружынскі. «Азбука птушак».

17. У. Дубоўка. «Шануйце ўсё жывое».

18. М.Дукса. «Сябры».

19. К. Жук. «Зямныя лекары».

20. А. Жуковіч. «Слухай родную прыроду». «Старажытны звычай», «Зіма», «Першы снег», «Калі прыходзіць Дзед Мароз?».

21. Я. Журба. «Дзед Мароз».

22. В. Вярба. «Гусі клічуць у вырай».

23. Н. Галіноўская. «Восень у лесе».

24. П. Глебка. Беларусь, мая калыска...

25. М. Гіль. «Першы настаўнік».

26. А. Дзеружынскі. «Алё, Але», «Балбатуха Міла».

27. М.Дукса. «Скарга кнігі», «Хітры дзённік».

28. У. Дубоўка. «Залатая, асенняя раніца!», «Мядзведзь».

29. А. Дзеружынскі. «Я спяваю, ты спявай!», «Прамяніся ярчэй і ярчэй».

30. А. Жук. «Урок».

31. В. Жуковіч. «Адляцелі жураўлі», «Няма даражэйшай зямлі», «Радзімаю цашай край гэты завецца...».

32. Р. Ігнаценка. «Баравікі ў хусцінках», «Грыбнік». «Ягады пад снегам».

33. У. Караткевіч. «Родная зямля».

34. А. Карлюкевіч. «Рыбнае царства».

35. Я. Колас. «Юрачка». «Восень».«Родныя вобразы».. «Савось-распуснік». «Дзед-госць», «Зіма», «Першы снег».

36. К. Крапіва. «3 Новым годам».

37. У. Корбан. «Тры вучні».

38. У. Карызна. «Наша Беларусь», «Роднае слова». «Гуканне Дзеда Мароза», «Навагодняя песенька».

39. К. Каліна. «Люты», «Зімовы дуб».

40. А. Клышка. «Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кніга» («Зала сарака», «У слаўным горадзе Полацку»)

41. Я. Купала. «Сын і маці». Легенда «Адкуль пайшлі беларусы».

42. В. Лукша. «Тэлефон».

43. У. Ліпскі. «Дабрадзей для ўсіх дзяцей», «Юні-Юні клапоціцца пра здароўе», «Чырвоная кніга».

44. У. Мазго. «Беларуска». Паданне «Добры Жыцень». Паданне пра Жыцень. «Лайдак і Шпак».

45. П. Макаль. «Бялее снег пушысты».

46. У. Мацвеенка. «Ёлка-вясёлка».

Масленічныя песні.

47. А. Русак. «Сінічка».

48. А. Масла. «Як з'явіўся апостраф».

49. П. Макаль. «Асенняе».

50. Г. Марчук. «Добрае сэрца», «Як Агапка мальвы ўратавала».

51. Т. Мушынская. «Мая рабіна».

52. Р. Няхай. «Белая бярозка».

53. І. Навуменка. «Падранены журавель», «Пачыналася восень».

54. Русак. «Мой сябра».

55. М. Пазнякоў. «Мая бібліятэка». «У родным краі», «Родныя назвы». «Бярозка».

56. А. Пальчэўскі. «Верабейчык», «Крыўда», «Экзамен».

57. Я. Пархута. «I заяц стаў зайцам...», «Лесавічок» (Казка пятая. «Шалястунчыкі». Казка сёмая. «Пацерка». Казка адзінаццатая. «Сараканожка». Казка трынаццатая. «Ластаўчыны дзеткі»).

58. Г. Пашкоў. «Добрым будзь!»

59. 3. Прыгодзіч. «Выратаванне ластаўкі».

60. Г. Пшонік. «Каштанчык».

61. А.Пысін. «Пісьмо птушак».

62. П. Рунец. «Ліпка».

63. I. Хадановіч. «Хто жыве на дне ракі?».

64. В. Шырко. «Дзіўны кот

65. П. Прануза. «Цяжкая дарожка».

66. Я. Пушча. «Залатая пара».

67. А. Пісьмянкоў. «Цымбалы».

68. Я. Сіпакоў. «Першы астраном».

69. А. Ставер. «Зіма».

70. М. Танк. «Лемантар»,«Хлеб».

71. М. Хведаровіч. «Ля хат высокія сумёты».

72. А.Хомчанка. «Коска». «Дзядоўнік».

73. М. Чарняўскі. «Ёлка», «Ліса-калядоўшчыца

74. У. Юрэвіч. « Караблік ».

75. Цётка. «Чаму птушкі адлятаюць».

76. С. Шушкевіч. «Лістапад».

77. А. Якімовіч. «Аб чым спрачаліся кнігі?».

78. У. Ягоўдзік. «Слуцкія паясы», «Славутыя людзі Зямлі нашай роднай. Крыж-святыня».

79. М. Янчанка. «Яблычак»

Творы для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры

2 клас

Вераснёвы школьны ранак

 1. Творы пра адносіны да вучобы, ролю кніг, важнасць стараннай вучнёўскай працы.

  Авяр’ян Дзеружынскі. «Хто вас у школу сабіраў?».

  Васіль Жуковіч. «Жураўліны вырай».

  Казімір Камейша. «Задача».

  Іван Муравейка. «Пра мышку і кніжку».

  Сяргей Панізнік. «Верасень».

  Міхась Пазнякоў. «Сяргей».

  Алесь Пісьмянкоў. «Саўка ды Грышка».

  Паўлюк Прануза. «Піша літару Марына», «Бывай, лета!».

  Мікола Чарняўскі. «Пайшлі ад нас канікулы».

  Восеньскія гісторыі

Творы пра прыгажосць восеньскай прыроды, змены, якія адбываюцца ў прыродзе восенню.

Генадзь Аўласенка. «Клён».

Расціслаў Бензярук. «Хто каго перакрычыць?».

Вера Вярба. «Восень».

Ніна Галіноўская. «На прагулцы».

Міхась Даніленка. «Восень шыла сарафан», «Па лясах і палях».

Яніна Жабко. «Залатая казка», «Восень вераснёвая».

Максім Лужанін. «Восень».

Мікола Чарняўскі. «Павучковыя арэлі».

Уладзімір Ягоўдзік. «Восень на парозе».

Падарожжа ў свет казкі

 1. «Каза-манюка».

  «Дзедава рукавічка».

  «Казка пра быка і яго сяброў».

  «Камары і мядзведзь».

  «Лісіца і гусак».

  «Не сілай, а розумам».

  «Хітры вол».

  «Піліпка-сынок».

У свеце ветлівасці і дабрыні

Творы пра стаўленне людзей адзін да аднаго, добрыя і дрэнныя ўчынкі, неабходнасць ветлівасці і добразычлівасці ў жыцці.

Лідзія Арабей. «Зернятка i вецер».

Генадзь Аўласенка. «Сказ пра тое, як Алесік заблукаў аднойчы ў лесе».

Расціслаў Бензярук. «Дружбакі», «Заяц, Вожык і Ручай», «Чыя моркаўка?».

Рыгор Бохан. «Добрага ранку».

Ядвіга Бяганская. «Сябры».

Ніна Галіноўская. «Ветлівы свавольнік».

Кастусь Цвірка. «Добрыя суседзі».

Алесь Жук. «Хто вінаваты?».

Васіль Жуковіч. «Дзе прывітанне?».

Уладзімір Карызна. «Радасць».

Леанід Качанка. «Яблычак».

Марыя Лук. «Выпадак з марожаным».

Іван Муравейка. «Ціма», «Куплёная груша».

Таццяна Мушынская. «Самы смачны яблык».

Алесь Пальчэўскі. «Першая сяброўка».

Яраслаў Пархута. «Птушыны інтэрнат».

Паўлюк Прануза. «Добры дзень».

Максім Танк. «Галінка і верабей».

Мікола Чарняўскі. «Каго баіцца зубр?».

Аляксей Якімовіч. «Вось дык суседзі!».

Зімовыя прыгоды

 1. Творы пра зімовыя змены ў прыродзе, працу і адпачынак зімой.

  Для пазакласнага чытання

  Уладзімір Мазго. «Новы год».

  Таццяна Бушко. «Сняжынка».

  Ніна Галіноўская. «Лясныя жыхары», «Размова сняжынак».

  Янка Галубовіч. «Галкі грэюцца».

  Казімір Камейша. «Першы снег».

  Уладзімір Мазго. «Птушыная сталоўка».

  Мікола Маляўка. «Белы вярблюд».

  Алесь Марціновіч. «Верабейка Чыка».

  Іван Муравейка. «Для чаго снягір каляровы?».

  Міхась Пазнякоў. «На горку!», «Зімовыя птушкі».

  Пятро Прыходзька. «Сінічка».

  Павел Ткачоў. «Мікіткаў падарунак».

  Васіль Хомчанка. «Галка», «Снег».

Пяшчотны свет сям’і

 1. Творы пра ўзаемаадносіны, клопат, павагу ў сям’і.

  Алесь Бадак. «Шалік».

  Расціслаў Бензярук. «Малінавы чай».

  Васіль Вітка. «Дзень нараджэння».

  Вера Вярба. «Матуліны рукі».

  Ніна Галіноўская. «Брат», «Камп’ютаршчык», «Песня для мамы».

  Анатоль Грачанікаў. «Цікаўны ўнук».

  Яніна Жабко. «Самы любы мой дзянёк».

  Васіль Жуковіч. «Свая дапамога».

  Клаўдзія Каліна. «Кампот».

  Тадзіяна Кляшторная. «Дзіцячыя мары».

  Уладзімір Ліпскі. «Цацкі».

  Алена Масла. «Зорная казка».

  Уладзімір Мацвеенка. «Трускалкі».

  Ніна Мацяш. «Агеньчык».

  Іван Муравейка. «Бабуля захварэла», «Паўлінчын гарох».

  Таццяна Мушынская. «Цяжка быць дарослым».

  Алесь Пісьмянкоў. «Бабчыны дранікі».

  Паўлюк Прануза. «Маміны рукі», «Сам».

  Пятро Сушко. «Зязюля».

  Васіль Хомчанка. «Апельсін», «Мама».

  Алесь Якімовіч. «Што любіць бабуля?».

Урокі працавітасці

 1. Творы пра адносіны да працы, павагу да працавітых людзей, усведамленне неабходнасці стваральнай працы ў штодзённым жыцці людзей.

  Эдзі Агняцвет. «Хто пачынае новы дзень?».

  Генадзь Аўласенка. «Сказ пра Мураша-лайдака».

  Расціслаў Бензярук. «Працавітыя, дружныя».

  Васіль Вітка. «Сарочыны блінцы».

  Ніна Галіноўская. «На лузе».

  Міхась Даніленка. «Заяц Доўгае Вуха».

  Авяр’ян Дзеружынскі. «Памочніца», «Той, хто працуе…».

  Васіль Жуковіч. «Не ўмею, паспею…».

  Галіна Каржанеўская. «Памочніца».

  Уладзімір Карызна. «Чыстая градка».

  Паўлюк Прануза. «На градцы».

  Васіль Хомчанка. «Гузік», «Самы лепшы малюнак».

Усмешка вясны

 1. Творы пра веснавыя змены ў прыродзе, працу і адпачынак вясной.

  Генадзь Аўласенка. «Аб чым спяваюць птушкі?», «Ганарлівая кветачка».

  Янка Галубовіч. «Вожык і Ручаёк», «Бярозавыя ледзянцы».

  Вісарыён Гарбук. «Кветкі».

  Станіслаў Валодзька. «Пчолы і кветкі».

  Вера Вярба. «Пралеска».

  Авяр’ян Дзеружынскі. «Птушыныя напевы».

  Клаўдзія Каліна. «Надыход вясны».

  Якуб Колас. «Раніца вясною».

  Тадзіяна Кляшторная. «Шпак».

  Уладзімір Мазго. «Дыктоўка».

  Мікола Маляўка. «Каб вясна хутчэй настала».

  Іван Муравейка. «Няўжо вясна?».

  Паўлюк Прануза. «Я вясну малюю».

  Павел Саковіч. «Коцікі».

  Міхась Чарот. «Вясенняя раніца».

З любоўю да роднага краю

 1. Творы пра адносіны да Радзімы, хлеба, пра прыродныя сімвалы Беларусі.

  Рыгор Бохан. «Хлеб і сонца».

  Артур Вольскі. «Беларусь».

  Ніна Галіноўская. «Журка-журавель», «Зямля мая».

  Авяр’ян Дзеружынскі. «Беларуская бульба», «Прыляцеў я ў свой край».

  Васіль Жуковіч. «Незаменнае».

  Міхась Калачынскі. «Размова з жураўлём».

  Уладзімір Ліпскі. «Салдацкае пiсьмо».

  Таццяна Мушынская. «Якія бываюць словы?».

  Міхась Пазнякоў. «Скарб».

Малюнкі лета

 1. Творы пра летнія змены ў прыродзе, працу і адпачынак летам:

  С.Бестава. «Не сумуй, дзяўчынка».

  Н.Бучынская. “Яблык і вусень”.

  А.Вольскі. “Пчала”.

  Вера Вярба. “Дожджык”.

  В.Гарбук. “Аса”.

  М.Дукса. “Развітаемся, званок!”.

  Я.Жабко. “Тапаліныя пушынкі”.

  В.Жуковіч. “Васілёк”.

  А.Кажэра. “Сінютка-анютка”.

  Клаўдзія Каліна. “Чэрвень і сонейка.”, “Ліпень”, “Жнівень”.

  І.Муравейка. “Колеры года”.

  В.Лукша. “Пясочны гадзіннік”.

  Т.Сівец. “Брык і Шуся шукаюць лета”.

  А.Ставер. “Матылёк”.

  Произведения для внеклассного чтения по русской литературе

  2 класс

  1. ОСЕНЬ В ШКОЛУ ПОЗВАЛА

  Произведения о школьной жизни:

  А. Барто. «В школу», «По дороге в класс», «Звонки», «Мы с Тамарой».

  С. Баруздин. «Про Светлану».

  В. Голявкин. «Был не крайний случай», «Не везёт», «Как я под партой сидел» (рассказы из повести «Наши с Вовкой разговоры»), «Тетрадки под дождём».

  Ю. Ермолаев. «Навестили».

  Б. Заходер. «Петя мечтает».

  С. Маршак. «Школьнику на память».

  С. Михалков. «Прививка», «Тридцать шесть и пять».

  В. Осеева. «Три товарища», «До первого дождя».

  Произведения о красоте осенней природы, о многообразии осенних красок:

  А. Плещеев. «Осень наступила…», «Скучная картина!..».

  А. Фет. «Ласточки пропали…».

  В. Бианки. «Хитрый Лис и умная Уточка».

  И. Соколов-Микитов. «Пролетело жаркое лето…», «Лес осенью», «Ёж», «Медведи».

  Г. Скребицкий. «Художник-Осень» (отрывок из книги «Четыре художника»).

  Н. Сладков. «Осень на пороге».

  2. ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

  Произведения о детях, о полезных и добрых делах, о трудолюбии, хороших и плохих поступках, о внимательном отношении к людям, о качествах характера человека:

  Я. Аким. «Кем я буду», «Жадина», «Что говорят двери», «Неумейка».

  А. Барто. «Катя», «Лишний», «Мостки», «Ах, руки, руки!».

  Ю. Ермолаев. «Лучший друг».

  Э. Киселёва. «Мальчик-Огонёк», «Малыш-Слабыш».

  В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»

  С. Маршак. «Друзья-товарищи», «Чего боялся Петя?», «Кот и лодыри».

  С. Михалков. «Про мимозу», «Лапуся», «Сила воли».

  Н. Носов. «Заплатка», «Леденец».

  В. Осеева. «Плохо», «Хорошее», «Печенье», «Добрая хозяюшка», «Волшебная иголочка», «Сыновья».

  Е. Пермяк. «Для чего руки нужны», «Торопливый ножик», «Как Маша стала большой», «Пичугин мост».

  Л. Толстой. «Косточка», «Лгун», «Старый дед и внучек».

  Русские народные сказки: «Гуси-лебеди», «Хаврошечка».

  3. ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА

  Произведения о красоте зимней природы, зимних забавах детей, о нелёгкой жизни животных зимой и заботливом отношении к ним:

  З. Александрова. «Дед Мороз», «Летите к нам!», «Новая столовая».

  А. Барто. «Дело было в январе», «Рукавички я забыла».

  В. Бианки. «Терентий-Тетерев», «Синичкин календарь. Январь», «Синичкин календарь. Февраль».

  В. Голявкин. «Настоящее дело» (рассказ Пети из повести «Наши с Вовкой разговоры»).

  С. Маршак. «Декабрь», «Январь», «Февраль» (отрывки из цикла «Круглый год»).

  С. Михалков. «Белые стихи», «В снегу стояла ёлочка».

  Г. Новицкая. «Снежинки», «Новая шубка».

  Н. Носов. «На горке».

  В. Одоевский. «Мороз Иванович».

  Г. Скребицкий. «Художник-Зима» (отрывок из книги «Четыре художника»), «На лесной поляне», «Зимой в колхозе», «Пушок».

  Н. Сладков. «Всему своё время», «Суд над Декабрём».

  И. Соколов-Микитов. «Зима в лесу», «Тетерева», «Беляк и Куница».

  Русские народные сказки: «Лисичка-сестричка и волк», «Два Мороза», «Морозко».

  4. ЗЕМЛЯ СОЛНЫШКОМ СОГРЕТА

  Произведения, рисующие картины наступления весны, лета, пробуждения природы, возвращения птиц в родные края:

  З. Александрова. «Салют весне», «Подснежник».

  Е. Благинина. «Черёмуха».

  В. Берестов. «Весёлое лето».

  В. Бианки. «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?»

  Г. Ладонщиков. «В поле».

  С. Маршак. «Апрель» (отрывок из цикла «Круглый год»).

  В. Орлов. «Ночной гость», «Полегчало».

  А. Плещеев. «Травка зеленеет…».

  Г. Скребицкий. «В лесу и в поле», «Самый упрямый».

  И. Соколов-Микитов. «У старой сосны», «На краю леса», «Медвежья семья».

  И. Суриков. «Лето» («Ярко солнце светит…).

  5. ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ!

  Произведения о Родине, красоте родного края, бережного отношения к его природе:

  З. Александрова. «Родина».

  Т. Бокова. «Родина».

  Е. Григорьева. В лесу.

  А. Деружинский. «Разговор с аистом».

  М. Исаковский. «Родное».

  В. Орлов. «Здравствуй, Родина моя!», «Живой букварь».

  М. Пришвин. «Моя родина» (из воспоминаний детства)

  П. Синявский. «Родная земля», «Рисунок».

  

Список литературы для внеклассного чтения

 • I. Литературные сказки (книга-произведение или авторский сборник):

  1. А. С. Пушкин. «Сказки».

  2. Братья Гримм. «Сказки».

  3. X.-К. Андерсен. «Сказки».

  4. Ш. Перро. «Сказки».

  5. Р. Киплинг. «Сказки джунглей».

  6. С. Аксаков. «Аленький цветочек».

  7. Д. Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки.

  ІІ. Авторские сборники произведений:

  1. Л. Толстой. Для детей. Рассказы. Басни. Сказки.

  2. И. Крылов. Басни (издания для детей младшего школьного возраста).

  3. В. Драгунский. «Денискины рассказы», «Двадцать лет под кроватью», «Зеленчатые леопарды».

  4. В. Осеева. «Рассказы и сказки», «Сыновья», «Синие листья», «Волшебная иголочка».

  5. Е. Пермяк. «Самое страшное», «Хитрый коврик», «Пичугин мост».

  ІІІ. Авторские сборники стихотворений:

  1. С. Михалков. «Мы с приятелем», «Фома», «Дядя Степа – ве­теран» и др.

  2. А.Барто. «Мы с Тамарой», «По дороге в класс», «У нас под крылом» и др.

  3. В. Орлов. «Узелки», «Ученый кот», «Здравствуй, Родина моя».

  4. С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Рассказ о неизвест­ном герое».

  IV. Сборники стихотворений о природе:

  1. «Времена года». Стихотворения русских поэтов о природе (для младшего школьного возраста).

  2. «Времена года». Стихи и рассказы о природе, загадки.

  3. «Четыре времени года». Приметы, загадки, пословицы, сти­хотворения.

  V. Сборники произведений о природе, животных:

  1. В. Бианки. «Лесная газета», «Сказки и рассказы о животных».

  2. Ю. Дмитриев. «Лесные загадки».

  3. Б. Житков. «Что бывало» (рассказы о животных).

  4. Н. Сладков. «Лесной календарь», «Лесные сказки».

  5. Г. Снегирёв. «Про пингвинов», «Птицы наших лесов».

  6. Г. Скребицкий. «Четыре художника», «В лесу и на речке».

  7. С. Сахарнов. «Морские сказки».

  8. И. Соколов-Микитов. «Год в лесу».

  9. Е. Чарушин. «Большие и маленькие».

  10. Э. Шим. «Рассказы и сказки о природе».

  11. Детские энциклопедии.

Спіс літаратуры на лета па беларускай літаратуры 5-11 класы

5 клас

Беларускія народныя казкі.

У .Караткевіч. “Чортаў скарб”, “Кацёл з каменьчыкамі”, “Былі ў мяне мядзведзі”.

В. Адамчык. “Сонечны зайчык”.

М. Зарэмба.”Паддаўкі, “Арэхавы спас”.

У. Дубоўка. “Як сінячок да сонца лётаў”.

А. Масла. “Таямніца закінутай хаты”.

М. Лынькоў. “Міколка-паравоз”.

6 клас

У. Бутрамееў. “Вялікія і славутыя людзі  беларускай  зямлі”.

В .Вольскі. “Падарожжа па краіне беларусаў”.

Я. Маўр. “У краіне райскай птушкі”.

І .Навуменка. “Вайна каля Цітавай копанкі”.

І.Сяркоў. “Мы  з Санькам у тыле ворага”.

А. пальчэўскі. “Рэкс і Казбек”.

І. Пташнікаў. “Арчыбал”.

У. Шыцік “Зорны камень”, “Настаўнік”.

7 клас

В. Адамчык. “Урок арыфметыкі”.

В.Быкаў. “Альпійская балада”.

А. Васілевіч. “Пачакай, затрымайся…”

П. Місько. “Эрпіды на планеце Зямля”.

І. Пташнікаў. “Ільвы”.

А. Федарэнка. “Шчарбаты талер”.

В. Хомчанка. “Звон пад зямлёй”.

У. Аляхновіч. “Першае каханне”.

Я.Брыль.”Сірочы хлеб”.

8 клас

В. Адамчык. “Дзікі голуб”.

А. Бадак. “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца”.

У. Караткевіч. “Лісце каштанаў”.

П. Місько. “Грот Афаліны”.

А. Дудараў. “Вечар”, “Кім”.

В. Быкаў. “Жураўліны крык”, “Страта”.

Я. Купала. “Паўлінка”, “Магіла льва”.

9 клас

Легенды і міфы старажытнай  Грэцыі і Рыма.

Я. Баршчэўскі. Зб. “Шляхціц Завальня”.

В. Дунін-Марінкевіч. “Пінская шляхта”, “Ідылія”.

Я. Купала. “Раскіданае гняздо”.

Я.Колас. “На ростанях”.

М.Арочка. “Судны дзень Скарыны”.

К. Каганец. “Модны шляхцюк”.

10 клас

К. Крапіва. “Хто смяецца апошнім”.

А. Мрый. “Запіскі Самсона Самасуя”.

К. Чорны. “Пошукі будучыні”.

І. Мележ. “Людзі на балоце”.

У. Караткевіч. “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Каласы пад сярпом тваім”.

А. Макаёнак. “Зацюканы апостал”, “Пагарэльцы”.

11 клас

І. Шамякін. “Сэрца на далоні”, “Непаўторная вясна”, “Злая зорка”.

В. Быкаў. “Знак бяды”, “Сотнікаў”.

А. Дудараў. “Князь Вітаўт”, “Чорная панна Нясвіжа”.

М. Матукоўскі. “Мудрамер”.

В. Карамазаў. “Бярозавыя венікі”.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.