Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Выставка "Образование и карьера 2019"
Голосование
Чем, на ваш взгляд, определяется успешность школы?
Всего 21 человек
Голосование
Какой вид отдыха ты предпочитаешь летом?
Всего 22 человека
Голосование
Оцените школьный сайт.
Всего 102 человека
Голосование
Нужен ли на школьном сайте форум?
Всего 85 человек

Календарь памятных дат на 2017 год

Дата: 8 августа 2017 в 09:35

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2017 ГОД

Календарь на 2017 год включает выборочный  перечень государственных и международных праздников; юбилейных дат событий, объектов истории, культуры и природы, выдающихся юбиляров Республики Беларусь и других стран. Особое внимание уделено информации о Минской области. Использованы отрывки из стихотворений Я. Купалы и Я. Коласа. Приведены краткие сведения о происхождении белорусского Календаря.

Для подготовки Календаря использованы источники:

 • О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике  Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 26 марта 1998 г.,  № 157. – Режим доступа: www.consultant.ru.
 • Новыя кнігі: па старонках беларускага друку : бібліягр. бюлетэнь / склад.: Н. І. Барсукова, І. В. Нарчук. – Мінск : Нац. б-ка Беларусі, 2016. – № 8. – С. 1–24. – (Дадатак).
 • Жыву ў Беларусі – і тым ганаруся! / склад.: Л. І. Макаранка, В. А. Тамашова. – Мінск : Красіка-Прынт, 2016. – С. 25–35. – (Бібліятэка прапануе: кніжная серыя).
 • Літаратурная тэрыторыя / склад.: Л. І. Макаранка, В. А. Тамашова. – Мінск : Красіка-Прынт, 2016. – С. 25–40. – (Бібліятэка прапануе: кніжная серыя).
 • Бібліятэка прапануе. – 2011. – № 3. – С. 33–40; 2011. – № 6. – С. 20–28.
 • Беларускі каляндар / рэд.-склад. В. С. Бугаёў. – Мінск : Беларус. Савецкая Энцыкл., 1991. – 195, [4] с.
 • Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1987. – 1600 с.
 • Беларускія пісьменнікі : бібліягр. слоўн. : у 6 т. / рэдкал. : І. Э. Багдановіч [і інш.]. – Мінск : Беларус. энцыкл., 1992-1995. – Т. 1-6.

З гісторыі:

 • – (ад лац. Calendarium – першыя дні кожнага месяца, у маладзік; а таксама пазыковая кніжка ў Старажытным Рыме, даўжнікі па ёй плацілі працэнты ў маладзіковыя дні). Найстарэйшы Каляндар – месячны. Яго сляды добра праяўляюцца ў беларускіх звычаях, прыкметах адносна фаз месяца. Затым з’явіўся сонечны, сонечна-месячны Каляндар. Але найбольш дасканалымі сталі сонечныя юліянскі (46 да н.э.), а затым і грыгарыянскі (1582) Каляндар. Першым сонечным лічыцца старажытна-егіпецкі (каля 6 тыс. гадоў таму назад, у 4 тыс. да н.э.) Каляндар.

Вытокі беларускага друкаванага Каляндара ў“Пасхаліі” – заключнай частцы “Малой падарожнай кніжцы”Ф. Скарыны (каля 1522). Першы ўсходне-славянскі друкаваны Каляндар быў выпушчаны ў выглядзе лістоўкі ў 1581 у Астрогу (Ровенская вобл., Украіна) І. Фёдаравым, які змяшчаў акрамя пераліку месяцаў двухрадковыя вершы беларускага паэта А. Рымшы.

Развіццю каляндарнай сістэмы садзейнічаў агульны ўздым эканомікі і культуры ў ВКЛ у 15–17 стст. У Любчанскай друкарні ў 1650-я гг. выходзіў “Каляндар штогодніх свят і рухаў нябесных цел”С. Фурмана. У архіве Радзівілаў збярогся рахунак Слуцкай друкарні за 1673–79 гг., у якім адзначаны Каляндар.

(Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал.: У. Ю. Аляксандраў (гал. рэд) [і інш.]. –

Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2013. – Т. 4. – С.295–296.

По решению ООН:

 • 2017 – Международный год устойчивого развития туризма
 • 2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех
 • 2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций      
 • 2011-2020 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения
 • 2008-2017 – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты

В СНГ:

 • 2017 год объявлен в СНГ “Годом защитника Отечества в СНГ”

У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ:

 • 2017 год абяўлены Годам навукі
 • святкаванне 500-годдзя беларускага кнігадрукавання

135 гадоў з дня нараджэння вялікіх песняроў беларускага  народа,

класікаў нацыянальнай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа

Всемирная столица книги в 2017 году – город Конакри (Республика Гвинея)

В 2017 году исполняется:

950 гадоў з часу першага ўпамінання горада Мінска ў “Аповесці мінулых гадоў” (1067)

445 гадоў з дня нараджэння Мялеція Сматрыцкага, беларускага і ўкраінскага грамадска-палітычнага і царкоўнага дзеяча, пісьменніка-палеміста, мысліцеля, вучонага (1572-1633)

85 гадоў з часу стварэння Дзяржаўнага акадэмічнага рускага драматычнага тэатра Беларусі (1932)

915 гадоў з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай, асветніцы перыяду Кіеўскай Русі і ігуменні манастыра Святога Спаса ў Полацку, першай жанчыны, якую царква кананізавала (1102, альбо не пазней 1104-1173)

95 гадоў з пачатку выдання часопіса “Полымя” (1922)

65 гадоў з дня адкрыцця Слуцкага краязнаўчага музея (1952)

915 гадоў з часу заснавання горада Барысава (1102, паводле іншых звестак 1032)

95 гадоў з часу заснавання Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка

45 гадоў з часу заснавання Коласаўскага заказніка (1972)

495 гадоў з дня нараджэння Івана Мялешкі, дзяржаўнага дзеяча, пісьменніка (каля 1522-1622)

85 гадоў з пачатку выдання газеты “Літаратура і мастацтва” (1932)

40 гадоў з часу заснавання Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай бібліятэкі (1977)

490 гадоў з дня нараджэння Канстанціна Васіля Астрожскага, палітычнага і культурнага дзеяча ВКЛ (1527-1608)

85 гадоў з часу стварэння Беларускай акадэміі музыкі (1932)

МЕСЯЦ

ПРАЗДНИКИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

персоналии, объекты, события

студзень /

январь

Зімой у лесе

І лягла ж цішыня

У бары за гарой, –

Каб дравінка адна

Хоць кіўнула сабой.

Снег пушаны залёг

На галінах сасон,

І чарнобель, і мох

Атуліў сабой ён…

Я. Купала

1 – Новый год

1 – Всемирный день мира

7 – Раство Хрыстова (праваслаўнае Раство)

11 – День заповедников и национальных парков

11 – Всемирный день «спасибо»

17 – День детских изобретательств

19 – Дзень выратавальніка Беларусі

21 – Международный день объятий

22 – Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)

23 – День ручного письма

25 – День студентов (Татьянин день)

27 – Международный день памяти жертв Холокоста

29 – День мобилизации против угрозы ядерной войны

29 – Дзень беларускай навукі (апошняя нядзеля студзеня)

29 – Международный день без Интернета

1 – Георгій Марчук, беларускі празаік, драматург (70 гадоў з дня нараджэння)

1 – Анатоль Кудравец, беларускі драматург (70 гадоў з дня нараджэння)

3 – Джон Толкиен, английский писатель, филолог (125 лет со дня рождения)

5 – Кастусь Губарэвіч, беларускі драматург, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі  (110 гадоў з дня нараджэння)

6 – Александр Скрябин, русский композитор, пианист (145 лет со дня рождения)

6 – Мікалай Кірэеў, беларускі жывапісца, педагог, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (75 гадоў з дня нараджэння)

12 – Сергей Королев, советский авиаконструктор (110 лет со дня рождения)

14 – Вера Вярба, беларуская паэтэса, перакладчыца (75 гадоў з дня нараджэння)

15 – Жан Батист Мольер, французский драматург (395 лет со дня рождения)

15 – Галіна Васілеўская, беларускі празаік (90 гадоў з дня нараджэння)

17 – Николай Жуковский, советский механик, отец русской авиации (170 лет со дня рождения)

18 – Алан Милн, английский писатель (135 лет со дня рождения)

23 – Эдуард Мане, французский художник (185 лет со дня рождения)

23 – Мікалай Федарэнка, беларускі жывапісца (95 гадоў з дня нараджэння)

25 – Иван Шишкин, русский художник (185 лет со дня рождения)

28 – Валентин Катаев, российский писатель (120 лет со дня рождения)

30 – Інстытут беларускай культуры (папярэднік Акадэміі навук БССР – 95 гадоў з дня заснавання)

31 – Франс Шуберт, австрийский композитор (220 лет со дня рождения)

31 – Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі (60 гадоў з часу заснавання)

1 – Яўген Хвалей (Стаўбцоўскі р-н), пісьменнік, крытык, публіцыст (70 гадоў з дня нараджэння)

2Валерый Шарый (г. Чэрвень), беларускі спартсмен, Заслужаны майстар спорту СССР, чэмпіён Алімпійскіх гульняў (70 гадоў з дня нараджэння)

3Васіль Гігевіч (Барысаўскі р-н), пісьменнік, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (70 гадоў з дня нараджэння)

9Леанід Рашкоўскі (г. Барысаў), паэт (80 гадоў з дня нараджэння)

10Васіль Пашкевіч (Уздзенскі р-н), беларускі і расійскі вучоны ў галіне пладаводства, адзін з заснавальнікаў навуковага садоўніцтва ў Беларусі, акадэмік УАСГНІЛ, Заслужаны дзеяч навукі Расіі

12Міхась Калачынскі (г. Крупкі), беларускі паэт (100 гадоў з дня нараджэння)

15Настасся Чаркас (Капыльскі р-н) беларуская майстра народнага ткацтва (115 гадоў з дня нараджэння)

24Васіль Купрэвіч (Смалявіцкі р-н), вучоны-батанік, заснавальнік глебавай энзімалогіі, акадэмік НАН Беларусі, Заслужаны дзеяч навукі Беларусі, член-карэспандэнт АН СССР, дзяржаўны дзеяч (120 гадоў з дня нараджэння)

31Алесь Гурло (г. Капыль), беларускі празаік, паэт, перакладчык (125 гадоў з дня нараджэння)

люты /

февраль

2 – Всемирный день водно-болотных просторов

8 – День юного героя-антифашиста

13 – Всемирный день радио

14 – День святого Валентина (День всех влюбленных)

15 – Дзень памяці воінаў- інтэрнацыяналістаў Беларусі

21 – Дзень работнікаў землеўпарадкавальнай і картаграфа-геадэзічнай службы Беларусі

21 – Международный день родного языка

23 – Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь

7 – Чарльз Диккенс, английский писатель (205 лет со дня рождения)

11 – Сидни Шелдон, американский писатель (100 лет со дня рождения)

14 – Міхась Стральцоў, беларускі празаік, паэт, перакладчык, крытык (80 гадоў з дня нараджэння)

14 – Алесь Звонак, беларускі паэт, драматург, перакладчык, тэатразнаўца (110 гадоў з дня нараджэння)

17 – Вітольд Бялыніцкі-Біруля, беларускі жывапісца-пейзажыст, народны мастак Беларусі і РСФСР (145 гадоў з дня нараджэння)

18 – Міхаіл Савіцкі, беларускі мастак (95 гадоў з дня нараджэння)

20 – Николай Гарин-Михайловский, русский писатель (165 лет со дня рождения)

22 – Іван Місько, беларускі скульптар (85 гадоў з дня нараджэння)

24 – Константин Федин, российский писатель (125 лет со дня рождения)

24 – Лонгфелло, американский поэт (210 лет со дня рождения)

26 – Виктор Гюго, французский писатель (215  лет со дня рождения)

26 – Уладзімір Карпаў, беларускі пісьменнік, крытык, літаратуразнаўца (105 гадоў з дня нараджэння)

26 – “Літаратура і Мастацтва”, грамадска-палітычная і літаратурна-мастацкая газета творчай інтэлігенцыі Беларусі (85 гадоў з пачатку выдання)

28 – Джоаккино Россини, итальянский композитор (225 лет со дня рождения)

3Яўхім Кохан (Слуцкі р-н), беларускі паэт (105 гадоў з дня нараджэння)

4Фабіян Шантыр (г. Слуцк), пісьменнік, публіцыст, перакладчык, палітычны і грамадскі дзеяч (130 гадоў з дня нараджэння)

15Валянцін Рабкевіч (Капыльскі р-н), паэт, перакладчык, мовазнаўца (80 гадоў з дня нараджэння)

16Рыгор Мурашка (Слуцкі р-н), беларускі пісьменнік (115 гадоў з дня нараджэння)

17Канстанцін Ельскі (Чэрвеньскі р-н), вучоны-біёлаг, географ, геолаг, падарожнік (180 гадоў з дня нараджэння)

19Альфрэд Шутаў (Чэрвеньскі р-н), дзеяч самадзейнага мастацтва, Заслужаны работнік культуры Беларусі (85 гадоў з дня нараджэння)

20Аляксандр Фёдараў (г. Барысаў), дырыжор, Заслужаны артыст Беларусі (65 гадоў з дня нараджэння)

23 герб Радашковіч (1792)

(Маладзечанскі р-н)

(225 гадоў

з дня пацвярджэння)

сакавік /

март

1 – Всемирный день гражданской обороны

1 – День борьбы с наркоманией и наркобизнесом

5 – Международный день детского телевидения и радиовещания

3 – Всемирный день писателя

4 – Дзень міліцыі Беларусі

8 – Международный женский день

14 – Международный день рек

15 – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

18 – Дзень унутраных войскаў Беларусі

20 – Международный день астрологии

21 – Всемирный день Земли

21 – Международный день леса

21 – Всемирный день поэзии

22 – Всемирный день водных ресурсов

23 – Всемирный день метеорологии

27 – Всемирный день театра

4 – Нямігская бітва (1067) (950 гадоў з часу)

7 – Васіль Залатароў, беларускі кампазітар, народны артыст Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (145 гадоў з дня нараджэння)

8 – Сяргей Селіханаў, беларускі скульптар, народны мастак Беларусі, лаўрэат Ленінскай прэміі (100 гадоў з дня нараджэння)

11 – Мікола Гамолка, беларускі пісьменнік, перакладчык, драматург (95 гадоў з дня нараджэння)

11 – Алесь Гарун, беларускі паэт, празаік, драматург, публіцыст, грамадскі дзеяч (130 гадоў з дня нараджэння)

18 – Сяргей Волкаў (г. Мінск), беларускі графік, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (75 гадоў з дня нараджэння)

20 – Хведар Жычка, беларускі паэт, пісьменнік, перакладчык (90 гадоў з дня нараджэння)

24 – Орест Кипренский, русский художник (235 лет со дня рождения)

26 – Іван Арабейка, беларускі паэт (75 гадоў з дня нараджэння)

31 – Франц Гайдн, австрийский композитор (285 лет со дня рождения)

31 – Корней Чуковский, российский писатель, поэт (135 лет со дня рождения)

1 – Алесь Камароўскі (Стаўбцоўскі р-н), пісьменнік (70 гадоў з дня нараджэння)

3Уладзімір Будай (Дзяржынскі р-н), спявак, Заслужаны артыст Беларусі (70 гадоў з дня нараджэння)

3Валерый Грышановіч (Крупскі р-н), паэт, публіцыст (70 гадоў з дня нараджэння)

3 – Уладзімір Кавалёнак (Крупскі р-н), лётчык-касманаўт СССР (75 гадоў з дня нараджэння)

4Казімір Петрусевіч (Капыльскі р-н), юрыст, удзельнік рэвалюцыйнага руху (145 гадоў з дня нараджэння)

4Ян Цадроўскі (Салігорскі р-н), грамадскі дзеяч, пісьменнік-мемуарыст (400 гадоў з дня нараджэння)

4Васіль Шаранговіч ( Мядзельскі р-н), дзяржаўны і партыйны дзеяч БССР (120 гадоў з дня нараджэння)

11Алесь Гарун (Мінскі р-н), пісьменнік, дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху (130 гадоў з дня нараджэння)

12Пётр Герасімовіч (Слуцкі р-н), беларускі мастацтвазнаўца і графік (105 гадоў з дня нараджэння)

21Галіна Васюкова (г. Барысаў), пісьменніца (90 гадоў з дня нараджэння)

21Валерый Максімовіч (Лагойскі р-н), літаратуразнаўца, крытык, паэт, аўтар вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў для вышэйшай школы і настаўнікаў (55 гадоў з дня нараджэння)

22Эдзюк Будзька (Мядзельскі р-н), беларускі паэт і выдаўца (135 гадоў з дня нараджэння)

28Аляксей Каўко (Бярэзінскі р-н), пісьменнік, журналіст, Заслужаны дзеяч культуры Беларусі (95 гадоў з дня нараджэння)

28Софія Зянько-Пачыкоўская (Валожынскі р-н), беларуская  народная спявачка і казачніца (125 гадоў з дня нараджэння)

красавік /

апрель

… Сонца грэе, прыпякае;

Лёд на рэчцы затрашчаў.

Цёплы вецер павявае,

Хмар дажджлівых нам прыгнаў.

Вось і бусел паказаўся,

Гусі дзікія крычаць,

Шпак на дубе расспяваўся,

Жураўлі ужо

ляцяць.

І зіма, як дым, прапала!

Зелянее луг, ралля.

Як ад болю, ачуняла

Наша родная зямля.

Я. Колас

1 – Международный день птиц

1 – День юмора

2 – Международный день детской книги; День объединения народов Беларуси и России

4 – День святого Исидора, защитника Интернета и компьютеров

7 – Всемирный день здоровья

7 – Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, добраахвотнае грамадскае аб'яднанне

11 – Международный день освобождения узников фашистских лагерей

12 – Всемирный день авиации и космонавтики

15 – Международный день культуры

15 – День экологических знаний

16 – Вялікдзень па календары каталіцкай канфесіі

16 – Вялікдзень па календары праваслаўнай канфесіі

18 – Международный день памятников и исторических мест

23 – Всемирный день книг и защиты авторского права

24 – Международный день солидарности молодежи

25 – Радаўніца (па календары праваслаўнай канфесіі)

26 – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Дзень Чарнобыльскай трагедыі (1986)

28 – Всемирный день охраны труда

30 – Всемирный день городов-побратимов (последнее воскресенье апреля)

1 – Алег Вараб’ёў, заслужаны архітэктар Беларусі (70 гадоў з дня нараджэння)

1 – Сергей Алексеев, российский писатель (95 лет со дня рождения)

2 – падпісанне Дагавора аб Саюзе Беларусі і Расіі (1997) (20 гадоў)

4 – Леонид Пастернак, русский художник (155 лет со дня рождения)

6 – Александр Герцен, российский писатель, философ (205 лет со дня рождения)

9 – Тамара Паўлюк, беларускі жывапісца (75 гадоў з дня нараджэння)

10 – Белла Ахмадулина, российская советская поэтесса (80 лет со дня рождения)

10 – Константин Аксаков, российский писатель, историк (200 лет со дня рождения)

14 – Музей беларускага народнага мастацтва, філіял Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь (40 гадоў з часу заснавання)

15 – Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, инженер (565 гадоў з дня нараджэння)

19 – Вениамин Каверин, российский писатель (115 лет со дня рождения)

19 – Леанід Прокша, беларускі пісьменнік (105 гадоў з дня нараджэння)

22 – Иван Ефремов, российский писатель (110 лет со дня рождения)

25 – Василий Соловьев-Седой, советский композитор, пианист и дирижер (110 лет со дня рождения)

26 – ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» (1842) (175 гадоў з дня адкрыцця)

28 – Валентина Осеева, российская писательница (115 лет со дня рождения)

29 – Анатоль Кузняцоў, беларускі жывапісца (70 гадоў з дня нараджэння)

1Алесь Жук (Слуцкі р-н), беларускі пісьменнік, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, літаратурнай прэміі імя І. Мележа і Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Коласа (70 гадоў з дня нараджэння)

1 (ці 6) Адам Багдановіч (бацька  Максіма Багдановіча, Крупскі р-н), беларускі фалькларыст, этнограф і мовазнаўца (155 гадоў з дня нараджэння)

10Уладзімір Лагун (Любаньскі р-н), беларускі жывапісца (95 гадоў з дня нараджэння)

10Настасся Купрыянава (Лагойскі р-н), маці-патрыётка, пяць сыноў якой загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (145 гадоў з дня нараджэння)

15Мікола Нікановіч (Смалявічскі р-н), беларускі пісьменнік, перакладчык (115 гадоў з дня нараджэння)

16Уладзімір Савіч (Лагойскі р-н), жівапісца, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (65 гадоў з дня нараджэння)

17Міхал Бжастоўскі (г. Нясвіж), дзяржаўны дзеяч ВКЛ, удзельнік паўстання 1794 г. (255 гадоў з дня нараджэння)

21Уладзімір Слабодчыкаў (Вілейскі р-н), скульптар, аўтар твораў у манументальнай, станковай і паркавай скульптуры, медальерным мастацтве, педагог, Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, ганаровы член Расійскай акадэміі мастацтваў (65 гадоў з дня нараджэння)

май

1 – Праздник труда

3 – Всемирный день Солнца

3 – Всемирный день свободы печати

5 – Международный день борьбы за права инвалидов

5 – Дзень друку Беларусі

7 – День работников радио, телевидения и связи

8 – Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца

9 –День Победы

12 – День экологического образования

14 – Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь (другая нядзеля мая)

15 – Международный день климата

15 – Международный день семьи

17 – Всемирный день информационного сообщества

18 – Международный день музеев

21 – Международный день космоса

21 – Всемирный день культурного разнообразия

24 – Дзень славянскага пісьменства і культуры

28 – День пограничников

29 – Международный день миротворцев ООН

31 – Всемирный день без табака

6 – Мікалай Гастэла, удзельнік абароны Беларусі ў Вялікай Айчыннай вайне, Герой Савецкага Саюза (110 гадоў з дня нараджэння)

11 – Раіса Баравікова, паэтэса, перакладчыца, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя А. Куляшова і спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (70 гадоў з дня нараджэння)

16 – Игорь Северянин, русский поэт (120 лет со дня рождения)

19 – пионерская организация (95 лет со дня основания)

21 – Мінская гарадская конная чыгуначная дарога (“конкі”) (125 гадоў з часу адкрыцця)

24 – Анатоль Тычына, графік, адзін з заснавальнікаў беларускай кніжнай графікі (120 гадоў з дня нараджэння)

26 – гораду Мінску спаўняецца 950 гадоў (упершыню ўпамінаецца пад 1067 годам)

30 – Лев Ошанин, российский поэт (105 лет со дня рождения)

31 – Константин Паустовский, российский писатель (125 лет со дня рождения)

1Міхаіл Басалыга (г. Слуцк), беларускі графік (75 гадоў з дня нараджэння)

1Пётр Карнач (Чэрвеньскі р-н), мастацтвазнаўца, мастак, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (85 гадоў з дня нараджэння)

1Антон Савасцюк (Дзяржынскі р-н), вучоны ў галіне філасофіі, член-карэспандэнт НАН Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння)

1Алесь Салавей (Дзяржынскі р-н), беларускі паэт (95 гадоў з дня нараджэння)

2 Андрэй Капуцкі (г. Маладзечна), дзеяч рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, паэт, журналіст (120 гадоў з дня нараджэння)

4Мікола Прашковіч (Бярэзінскі р-н), літаратуразнаўца, перакладчык (85 гадоў з дня нараджэння)

5 Усевалад Кадыгробаў (г. Барысаў), беларускі краязнаўца, грамадскі дзеяч (140 гадоў з дня нараджэння)

9 Міхаіл Мялешка (Мядзельскі р-н), беларускі савецкі гісторык, этнограф, публіцыст, археограф, пісьменнік (125 гадоў з дня нараджэння)

16Мікола Багадзяж (Барысаўскі р-н), пісьменнік, журналіст (60 гадоў з дня нараджэння)

20Язэп Пушчы (сапр. Плашчынскі Іосіф, Мінскі р-н), беларускі паэт, крытык, перакладчык (115 гадоў з дня нараджэння)

21Іван Гурбан (Нясвіжскі р-н), беларускі дзіцячы пісьменнік (95 гадоў з дня нараджэння)

25Янка Непачаловіч (Старадарожскі р-н), беларускі паэт (100 гадоў з дня нараджэння)

27 Анатоль Сабалеўскі (Дзяржынскі р-н), тэатразнаўца, педагог, лаўрэат тэатральнай прэміі імя К. Крапівы (85 гадоў з дня нараджэння)

29 Леанід Леўчанка (г. Мар’іна Горка), беларускі жывапісца (85 гадоў з дня нараджэння)

чэрвень /

июнь

1 – Международный день  детей

5 – Всемирный день охраны окружающей среды

5 – Дзень памяці

Еўфрасінні Полацкай

6 – День русского языка

14 – Всемирный день доноров крови

18 – День медицинских работников

22 – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

23 – Международный Олимпийский день

24 – Свята Івана Купалы ў славян

25 – Дзень моладзі Беларусі (апошняя нядзеля чэрвеня)

26 – Международный день борьбы с наркоманией

30 – Дзень эканаміста Беларусі

7 – Міхаіл Герчык, беларускі празаік, публіцыст, перакладчык (85 гадоў з дня нараджэння)

7 – Иван Сикорский, российский психолог, педагог (175 лет со дня рождения)

15 – Митрофан Греков, советский художник (135 лет со дня рождения)

15 – Константин Бальмонт, российский поэт (150 лет со дня рождения)

15 – Александр Погодин, русский историк, филолог-славист (145 лет со дня рождения)

17 – Игорь Стравинский, российский композитор (135 лет со дня рождения)

18 – Иван Гончаров, российский писатель (205 лет со дня рождения)

20 – Роберт Рождественский, советский поэт (85 лет со дня рождения)

21 – Вильгельм Кюхельбекер, российский поэт, драматург (220 лет со дня рождения)

21 – Иоганн Бах, немецкий композитор (285 лет со дня рождения)

24 – Отечественная война 1812 года (205 лет со дня начала)

25 – Арсений Тарковский, российский поэт, переводчик (110 лет со дня рождения)

26 – Юрий Яковлев, советский детский писатель (95 лет со дня рождения)

28 – Жан Жак Руссо, французский философ, писатель (305 лет со дня рождения)

28 – Питер Рубенс, французский художник (440 лет со дня рождения)

5 – Вячаслав Рагойша (Валожынскі р-н), беларускі паэт, крытыка, перакладчык (75 гадоў з дня нараджэння)

 14Герб Барысава (1792) (225 гадоў з дня пацвярджэння)

 18Галіна Барташэвіч (г. Слуцк), фалькларыстка, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (85 гадоў з дня нараджэння)

18Сяргей Пятроўскі (Мінскі р-н), кінааператар, Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (80 гадоў з дня нараджэння)

20Сяргей Давідовіч (Лагойскі р-н), беларускі жывапісца, пісьменнік (75 гадоў з дня нараджэння)

28Іван Кудраўцаў (Салігорскі р-н), беларускі пісьменнік (95 гадоў з дня нараджэння)

29Мікалай Калядка (г. Любань), дырыжор, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (65 гадоў з дня нараджэння) 

ліпень /

июль

3 – Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі)

7 – Дзень Івана Купалы

25 – Дзень пажарнай службы ў Беларусі

30 – Международный день дружбы

2 – Генрых Вагнэр, беларускі кампазітар, педагог, народны артыст Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь (95 гадоў з дня нараджэння)

2 – Жан-Жак Русо, французский философ (305 лет со дня рождения)

3 – горад Магілёў (750 гадоў з дня заснавання, 1267)

6 – Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии (120 лет со дня рождения)

7 – Музей старажытна-беларускай культуры інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі (40 гадоў з часу заснавання)

7 – Марк Шагал, беларускі і французскі мастак (130 гадоў з дня нараджэння)

10 – Пётр Клімук, лётчык-касманаўт СССР (75 гадоў з дня нараджэння)

13 – Николай Рубакин, российский библиограф, книговед (155 лет со дня рождения)

14 – Віктар Шылко, беларускі жывапісца, графік (65 гадоў з дня нараджэння)

17 – Сталинградская битва (1942, 75 лет с начала битвы)

23 – Петр Вяземский, российский поэт, критик (225 лет со дня рождения)

24 – Александр Дюма (Дюма-отец), французский писатель (215 лет со дня рождения)

25 – Дзмітрый Смольскій, кампазітар, народны артыст Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, Дзяржаўнай прэміі Беларусі (80 гадоў з дня нараджэння)

29 – Иван Айвазовский, российский художник (200 лет со дня рождения)

45 гадоў  з часу адкрыцця запаведніка “Вязынка” (1972)

1 – горад Барысаў (915 гадоў з дня заснавання, 1102)

2 – Анатоль Дастанка (Любанскі р-н), вучоны ў галіне мікраэлектронікі, акадэмік НАН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Беларусі, заслужаны вынаходнік СССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (80 гадоў з дня нараджэння)

3 – горад Клецк (890 гадоў з дня заснавання, 1127)

6Кастусь Харашэвіч (Маладзечанскі р-н), беларускі жывапісца (90 гадоў з дня нараджэння)

7Янка Купала (Маладзечанскі р-н), паэт, драматург, публіцыст, грамадскі дзеяч, народны паэт Беларусі, акадэмік НАН Беларусі і НАН Украіны, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (135 гадоў з дня нараджэння)

8Вікенцій Бруй-Шуляк (Валожынскі р-н), спявак, заслужаны артыст Беларусі (105 гадоў з дня нараджэння)

9Марыя Карпенка (Капыльскі р-н), публіцыст, заслужаны работнік культуры Беларусі (85 гадоў з дня нараджэння)

9Сяргей Астрэйка (Капыльскі р-н), беларускі паэт (105 гадоў з дня нараджэння)

11Анатоль Анікейчык (г. Барысаў), скульптар, педагог, народны мастак Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі і прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (85 гадоў з дня нараджэння)

30ДУ “Вілейскі гісторыка-краязнаўчы музей” (35 гадоў з часу заснавання)

жнівень /

август

Лецейка ты, лета!

Гучна песня спета.

Весела было!

Бралі поўнай чарай

Шчодрасць тваю, дары –

Сонца і святло….

…Чарай асалоду

Чэрпалі як воду,

Поўнаю, за край.

Залатое лета!

Дык прымі ж за гэта

Шчырае “бывай”!

Я. Колас

12 Международный день молодежи

23 – Дзень работнікаў дзяржаўнай статыстыкі Беларусі

29 – Международный день действий против ядерных испытаний

4 – Янка Брыль, народны пісьменнік Беларусі, перакладчык, публіцыст, ганаровы член НАН Бенларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, Літаратурнай прэміі імя Я. Коласа, Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Коласа (100 гадоў з дня нараджэння)

5 – Мікалай Назарчук, беларускі жывапісца (90 гадоў з дня нараджэння)

5 – Эдуард Самуйлёнак, беларускі пісьменнік, драматург (110 гадоў з дня нараджэння)

6 – пачатак друкавання “Бібліі” (“Библия руска”), сукупнасць пражскіх выданняў Ф.Скарыны, якая ўключае “Псалтыр” 1517, “Іоў”, “Прытчы Саламона”, кнігу “Прытчы Саламона”, кнігу “Ісус Сірахаў” і інш. кнігі (усяго 20 выданняў, надрукаваных паміж 6.8.1517 і 15.12.1519 г.г.)

8 – Владимир Боровиковский, российский художник (260 лет со дня рождения)

9 – “Звязда”, грамадска-палітычная газета (100 гадоў з пачатку выдання)

14 – Аляксандр Мікульчык, беларускі паэт (135 гадоў з дня нараджэння)

14 – Джон Голсуорси, английский писатель (150 лет со дня рождения)

15 – Александр Алябьев, российский композитор (230 лет со дня рождения)

17 – Васіль Каваль, беларускі празаік (110 гадоў з дня нараджэння)

19 – Александр Вампилов, российский драматург (80 лет со дня рождения)

20 – Шарль де Костер, бельгийский писатель (190 лет со дня рождения)

23 – Пімен Панчанка, народны паэт Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Купалы, Літаратурнай прэміі імя Я. Купалы (100 гадоў з дня нараджэння)

25 – Пятрусь Макаль, паэт, драматург, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Купалы, Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова (85 гадоў з дня нараджэння)

31 – Уладзімір Шыцік, беларускі пісьменнік (95 гадоў з дня нараджэння)

8 – Аркадзь Чарнышэвіч (Салігорскі р-н), беларускі пісьменнік (105 гадоў з дня нараджэння)

27Алесь Махнач (Уздзенскі р-н), беларускі паэт, празаік, публіцыст, драматург (95 гадоў з дня нараджэння)

 27 – 365 гадоў таму назад горад Капыль атрымаў герб (1652)

28 – 365 гадоў таму назад гарады Клецк

Слуцк атрымалі гербы (1652)

верасень /

сентябрь

1 – Всемирный день мира; День знаний

3 – Дзень беларускага пісьменства (першая нядзеля верасня)

8 – Международный день грамотности

15 – Дзень бібліятэк Беларусі

16 – Международный день охраны озонового слоя

21 – Международный день мира

22 – Всемирный день без автомобиля

26 – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия; Европейский день языков

27 – Всемирный день туризма

30 – Международный день переводчика

5 Алексей Толстой, российский писатель, поэт (200 лет со дня рождения)

7 – Бородинское сражение (1812, 205 лет)

8 – упершыню горад Мінск згадваецца ў “Аповесці мінулых гадоў” у сувязі з Нямігскай бітвай 1067(950 гадоў з дня заснавання)

8 – Александр Иванов-Крамской, российский композитор (105 лет со дня рождения)

10 – Владимир Арсеньев, российский писатель (145 лет со дня рождения)

11 – Борис Житков, российский писатель (135 лет со дня рождения)

11 – О’Генри, американский писатель (155 лет со дня рождения)

15 – Нацыянальная бібліятэка Беларусі (95 гадоў з часу заснавання)

17 – Константин Циолковский, российский конструктор (160 лет со дня рождения)

25 – Иван Лажечников, российский писатель (225 лет со дня рождения)

26 – Владимир Войнович, российский писатель (85 лет со дня рождения)

30 – Зоська Верас (сапр. Савіцкая Людвіка Антонаўна), беларуская пісьменніца, публіцыстка, выдаўца (125 гадоў з дня нараджэння)

3Алесь Адамовіч (Капыльскі р-н), пісьменнік, крытык, літаратуразнаўца, член-карэспандэнт НАН Беларусі, лаўрэат прэміі Беларусі імя Я. Коласа, лаўрэат прэміі Міністэрства абароны СССР (90 гадоў з дня нараджэння)

11 Фелікс Дзяржынскі (Стаўбцоўскі р-н), дзяржаўны і палітычны дзеяч СССР (140 гадоў з дня нараджэння)

17Максім Танк (Мядзельскі р-н), народны паэт Беларусі, акадэмік НАН Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Я. Купалы, Дзяржаўнай прэміі імя Я. Коласа, Ленінскай прэміі, Літаратурнай прэміі імя А. Фадзеева (105 гадоў з дня нараджэння)

29Міхаіл Рагалевіч (Уздзенскі р-н), беларускі жывапісца, графік (85 гадоў з дня нараджэння)

кастрычнік / октябрь

Восень

Пуста ў лузе. Толькі стогі

Парыжэўшыя стаяць,

Ды шпакі каля дарогі

Цэлы дзень адно крычаць.

Грэчка зжата.Гола ў полі.

Жыта звезена даўно.

Толькі плаваюць на волі

Кучы хмар, як валакно.

Дожджык сее беспрастанку;

Вецер свішча так, як звер…

Колькі лужын каля ганку!

А гразі, гразі цяпер!..

Ссохлі травы, ўсё павяла.

Слоць, плюхота, холад, цьма.

Эх, скарэй бы закрывала

Зямлю чорную зіма!

Я. Колас

1 – Международный день пожилых людей; Международный день музыки

2 – Международный день социального педагога

1 – Дзень настаўніка (першая нядзеля кастрычніка)

4 – Всемирный день защиты животных; День начала космической эры человечества

5 – Всемирный день учителя

7 – Всемирный день улыбки

8 – Дзень работнікаў культуры (другая нядзеля кастрычніка)

14 – Дзень маці

15 – Международный день сельских женщин

24 – День Организации Объединенных Наций; Международный день школьных библиотек

26 – Международный день без бумаги

28 – Международный день анимации

31 – Международный день экономии

1 – драматычны тэатр імя М. Горкага (85 гадоў з часу стварэння)

1 – Лев Гумилев, русский поэт, переводчик, историк-этнолог (105 лет со дня рождения)

3 – Луи Арагон, французский писатель (120 лет со дня рождения)

4 – Луи Буссенар, французский писатель (170 лет со дня рождения)

8 – Марина Цветаева, советская поэтесса (125 лет со дня рождения)

9 – Мигель де Сервантес, испанский писатель (470 лет со дня рождения)

10 – Леанід Дранько-Майсюк, беларускі паэт (60 гадоў з дня нараджэння)

10 – Валянцін Барадуля (г. п. Копысь), вучоны ў галіне цеплаэнэргетыкі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі і Міжнароднай акадэміі інфармацыйных

тэхналогій, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (80 гадоў з дня нараджэння)

13 – Алена Кобец-Філімонава, беларуская пісьменніца (85 гадоў з дня нараджэння)

14 – цветное телевидение (1967, 50 лет со времени создания)

15 – Раман Сабаленка, беларускі пісьменнік, публіцыст (110 гадоў з дня нараджэння)

15 – Илья Ильф, российский писатель (120 лет со дня рождения)

17 – Мікалай Чаргінец, беларускі пісьменнік, журналіст, публіцыст (80 гадоў з дня нараджэння)

20 – Юрка Голуб, беларускі паэт (70 гадоў з дня нараджэння)

26 – Василий Верещагин, российский художник и писатель (175 лет со дня рождения)

27 – Никколо Паганини, итальянский скрипач, композитор (235 лет со дня рождения)

31 – Евгений Пермяк, российский писатель (115 лет со дня рождения)

7 – Іван Пташнікаў (Лагойскі р-н), пісьменнік, заслужаны работнік культуры Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Коласа (85 гадоў з дня нараджэння)

9Іван Калеснік (Дзяржынскі р-н), беларускі паэт, публіцыст, перакладчык (85 гадоў з дня нараджэння)

17Анатоль Пархута (Івянецкі р-н), заслужаны архітэктар Беларусі (70 гадоў з дня нарджэння)

21 – горад Старыя Дарогі (1582, 435 гадоў)

27ДУ “Слуцкі краязнаўчы музей” (1952, 65 гадоў з часу заснавання)

28Канстанцін Шабуня (Уздзенскі р-н), беларускі савецкі гісторык, член-карэспандэнт АН БССР (105 гадоў з дня нараджэння)

29Казімір Ельскі (Пухавіцкі р-н), беларускі скульптар (235 гадоў з дня нараджэння)

лістапад / ноябрь

З буйных ліп і бяроз

Лісты валяцца.

Між павалаў і лоз

Рассыпаюцца.

Шапацяць, шалясцяць

Залацістыя,

Увысь галінкі глядзяць

Пусталістыя.

А як прыйдзе вясна –

Усё адменіцца,

І галінкі ізноў

Зазяленяцца.

Я. Купала

2 – Дзень памяці

7 – День Октябрьской революции

10 – Всемирный день науки; Всемирный день молодежи

17 – Всемирный день студентов

21 – Всемирный день телевидения

26 – Всемирный день информации

30 – Международный день защиты информации

1 – “Вячэрні Мінск” (50 гадоў з пачатку выдання)

1 – Уладзімір Верамейчык, беларускі паэт, публіцыст (80 гадоў з дня нараджэння)

3 – Самуил Маршак, российский поэт, писатель, переводчик (130 лет со дня рождения)

4 – Цішка Гартны, беларускі пісьменнік, гісторык, публіцыст (130 гадоў з дня нараджэння)

5 – Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага (1932, 85 гадоў з часу стварэння)

6 – Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры (30 гадоў з часу заснавання)

6 – Дмитрий Мамин-Сибиряк, российский прозаик, драматург (165 лет со дня рождения)

10 – Арнольд Цвейг, немецкий писатель (130 лет со дня рождения)

11 – День памяти погибших в Первой мировой войне – окончание Первой мировой войны

11 – Курт Воннегут, американский писатель, сатирик (95 лет со дня рождения)

14 – Астрид Линдгрен, шведская писательница (110 лет со дня рождения)

14 – Паўлюк Багрым, беларускі паэт (205 гадоў з дня нараджэння)

15 – Беларуская Дзяржаўная акадэмія музыкі (1932, 85 гадоў з часу стварэння)

25 – Лопе де Вега, испанский драматург (455 лет со дня рождения)

29 – Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник (215 лет со дня рождения)

30 – Джонатан Свифт, английский писатель (350 лет со дня рождения)

3Якуб Колас (в. Акінчыцы), Народны паэт Беларусі (135 гадоў з дня нараджэння)

3Іван  Ліштван (Валожынскі р-н), савецкі вучоны, акадэмік АН БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (85 гадоў з дня нараджэння)

26Міхась Скрыпка (Бярэзінскі р-н), беларускі пісьменнік-сатырык, драматург (110 гадоў з дня нараджэння)

снежань / декабрь

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом

7 – Международный день гражданской авиации

10 – Всемирный день футбола; День прав человека

17 – Дзень беларускага кіно

25 – Раство Хрыстова (каталіцкае Раство)

28 – Международный день кино

1 – Михаил Лобачевский, российский математик (225 лет со дня рождения)

4 – Аляксей Русецкі, беларускі паэт, перакладчык (105 гадоў з дня нараджэння)

4 – Яков Перельман, один с основоположников научно-популярной литературы и занимательной науки (135 лет со дня рождения)

8 – Александр Одоевский, российский поэт (215 лет со дня рождения)

13 – Генрих Гейне, немецкий поэт (220 лет со дня рождения)

16 – Артур Кларк, английский писатель (100 лет со дня рождения)

22 – Эдуард Успенский, российский писатель (80 лет со дня рождения)

26 – Уладзімір Гніламёдаў, беларускі крытык і літаратуразнаўца (80 гадоў з дня нараджэння)

2 – Анатоль Вольны (г. Пухавічы), беларускі паэт (115 гадоў з дня нараджэння)

10 – Валерый Шкаруба (г. Барысаў), беларускі жывапісца (60 гадоў з дня нараджэння)

11Аляксандр Сабалеўскі (г. Жодзіна), беларускі архітэктар (75 гадоў з дня нараджэння)

15 Яўген Ждан (Нясвіжскі р-н), беларускі тэатральны мастак, графік, жывапісца (80 гадоў з дня нараджэння)

19 – Юзаф Пучынскі (г. Узда), беларускі графік і жывапісца (95 гадоў з дня нараджэння)

22Алена Васілевіч (Слуцкі р-н), беларуская пісьменніца (95 гадоў з дня нараджэння)

27Уладзімір Кароль (г. Чэрвень), беларускі архітэктар, дзяржаўны дзеяч, народны архітэктар СССР (105 гадоў з дня нараджэння)

29Несцер Купрэеў (Барысаўскі р-н), беларускі народны казачнік (145 гадоў з дня нараджэння)

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.